Ungdomsträning

Ungdomsträningen startar tisdag 5 sept 2023, kl. 18-19.
Efter det träffas vi varje tisdag. 
Ledare Catharina Tuomisto