Om våra kurser

Att tänka på innan du anmäler dig till kurs

Vårt mål är att tillgodose ditt behov av utbildning för dig och din hund. Under kursen går vi igenom de olika momenten och övningarna som du sedan tränar hemma i lugn och ro mellan kurstillfällena. Du kan inte förvänta dig att din hund ska kunna allting lika bra på kursen som hemma. På kursen är det mycket som stör din hunds koncentration, till exempel andra hundar och ovan miljö. Du kan inte heller förvänta dig att hunden ska lära sig allt på kursen, utan enskild träning krävs för att nå önskat resultat.

Tänk på att du alltid är ansvarig för din hund och dess aktioner, tex om den skadar en annan hund/människa. Se till att ha försäkring som täcker detta, tex. hemförsäkring.

Frågor: ulricehamnsbrukshundklubb@gmail.com


Vaccinationer

Alla hundar som vistas på klubben måste vaccineras enligt SKKs bestämmelser. Valpsjuka vaccineras då hunden uppnått tolv veckors ålder, sedan vid ett år och därefter vart fjärde år (veterinärer rekommenderar vart annat år).

ID-kontroll

Hundar som går kurs i SBKs regi ska ID-kontrolleras. Är de inte ID märkta är de tyvärr inte välkomna att gå kurs inom SBK. ID-kontroll görs normalt vid första kurstillfället.


Policy för löptikar

Något generellt förbud för löptikar på klubbens anläggning finns inte!

Däremot förväntas ägare till löptikar uppfylla följande:

  • att inte vistas på klubben före och under prov eller tävling

  • att inte vistas på klubben med höglöpande tik

För kursdeltagare innebär detta att man vid normalt löp inte tar med hunden vid ett eller två kurstillfällen. Man deltar som vanligt på teori och observerar hur den praktiska övningen går till, för att sedan som vanligt öva med sin hund i en lugn och neutral miljö. Detta varierar från kurs till kurs, kolla med din kursledare!

Policyn bygger på att både tik- och hanhundägare visar ömsesidig hänsyn. För hanhundägare är det ju också ett bra tillfälle att träna kontakt även om hunden visar intresse för annat.